AKTUELLT MEDLEMSBREV

SOMMARBREV 2021                                                   25 juni 2021


Kära medlemmar!


Vi är nu framme vid sommaren 2021 och föreningsliv i Sverige är fortfarande dömt att mer eller mindre ligga nere. Förhoppningarna att kunna vara i gång igen under våren i år har dessvärre inte infriats, och fortfarande idag råder fortfarande oklarhet när vi kan starta upp vår verksamhet på allvar.
Det positiva är att många av våra medlemmar redan har fått sina Covid-vaccinationer och att myndigheterna har aviserat att man kanske snart kommer att lätta på restriktionerna i flera steg fram till hösten.


Styrelsen har haft ett digitalt möte i början av denna vecka. Vi konstaterade att det var för tidigt att planera för ett ordinarie höstprogram i föreningen. Det går f.n. inte att boka lokaler och fortfarande gäller ganska hårda restriktioner angående antalet deltagare. Vi får avvakta vad som bestäms om restriktionerna framöver och vi får vara flexibla.


Vi vill gärna ordna en Heurigenkväll i traditionell stil, men den måste nog läggas senare än vanligt och med relativt kort varsel, kanske på senhösten. Under tiden fram till dess vill vi gärna ordna ett enkelt utomhusevenemang till säsongstarten där det finns möjlighet för många att delta, om vädret och myndigheterna tillåter. Det lutar åt en liten konstvandring med avslutning i ett utomhusfik i det gröna. Information kommer om detta i mitten av augusti via mail, på hemsidan och på Facebook.


En viktig fråga för oss i styrelsen är hur vi kan genomföra Wienerbalen i februari 2022. Balen är organisatoriskt och finansiellt vår lilla förenings största projekt och samtidigt också vårt största risktagande. Idag vet vi inte om balen kommer att kunna genomföras och hur bra uppslutning det i så fall kan bli. Förutsättningen är att pandemin kan anses vara under kontroll och att samhället har hunnit återgå till ett ”normalläge”. Vi kommer därför eftersträva annulleringsbara preliminärbokningar av balsal, orkestrar, artister etc. Lyckas vi med det så kommer vi att börja sälja balbiljetter i ett ovanligt tidigt skede för att se om intresset och uppslutningen blir tillräckligt. Skulle balen sedan trots allt inte bli av på grund av restriktioner eller för lågt antal sålda biljetter så betalar vi tillbaka biljettpriset. Ifall du har ytterligare idéer hur vi kan hantera det osäkra läget så inkom gärna med mail.


Vi återkommer med ny information i mitten av augusti.
Föreningens styrelse önskar dig nu en solig och vilsam sommar.


Glad Midsommar!

SVENSK-ÖSTERRIKISKA FÖRENINGEN
Styrelse