AKTUELLT MEDLEMSBREV

Medlemsbrev januari 2022

Kära medlemmar!

Föreningens styrelse önskar God Fortsättning och kan informera om att vi har förberett ett fullödigt program inför våren.

Efter vårt beslut i december att inställa Wienerbalen i februari 2022 hoppas vi att den intensiva Omicron-fasen i pandemin snart är över. För ögonblicket ter sig den närmaste framtiden oviss, myndigheterna har kommit med skärpta restriktioner. Föreningen kommer alltid anpassa sig och följa rekommendationerna.


Även som medlem gäller det att vara flexibel och hålla sig själv informerad om hur och när föreningsevenemang kan genomföras. Alla ni som får våra mail kommer vid givna tillfällen få aktualiserad information den vägen. Alla andra hänvisar vi till denna hemsida. Som en flexibel ytterligare informationskanal kommer som vanligt även vår Facebook-sida användas som komplement..


Vi vill nu avvakta till slutet av januari, och hoppas sen kunna återkomma med ett spikat program.
Den planerade filmkvällen (20 januari) skjuter vi upp tills vidare.


Vi vill trots allt redan nu ge dig ett försmak och berätta vad vi f.n. planerar för under vår och försommar:

- flera filmkvällar,
- en författarkväll med journalisten/författaren Christoph Andersson (som senast utkom i Nordstedts förlag med sitt omtalade bok ”Svenska SS-fruar”),
- ett föredrag av designprofessorn Lisbeth Svengren Holm om bl. a. ”Frankfurter Küche”, det moderna köket som på 1920-talet ”uppfanns” av en kvinnlig österrikisk arkitekt,
- en guidad visning av den kommande utställningen om den österrikiska mästerfortografen Dora Kallmus på Millesgården
- flera After Work-Drink-träffar på WAZA restaurang och bryggeri (i princip sista måndagen varje månad)
- vid tillräckligt intresse en familjeutflykt till Uppsalatrakten med en kort vandring till ett österrikisk gårdscafé mitt i naturreservatet Hågadalen-Nåsten.
- föreningens årsmöte den 24e mars 2022.

Eftersom vi sedan mars 2020 bara ha kunnat genomföra ett stympat föreningsprogramm har vi som bekant beslutat att inte kräva medlemsavgifter för 2021. Även en reducerad verksamhet kostar dock pengar, och vi vill nu be dig att:

BETALA IN MEDLEMSAVGIFTEN 2022 FÖRE MARS MÅNAD

Till PG 25 41 35-7 eller via Swish 123 669 5266.

 

Medlemsavgiften är för närvarande per kalenderår:

Ordinarie medlem                         kr.150:-

Familjemedlemskap                      kr. 270:-

Stödmedlem                                  kr. 1.000:-

Sponsormedlem                            kr. 5.000:-


OBS! Ange vid inbetalning ditt namn och att betalningen avser medlemsavgift!


Med bästa hälsningar
Styrelsen
SVENSK-ÖSTERRIKISKA FÖRENINGEN