Dataskydd

Hantering av personuppgifter inom Svensk-Österrikiska Föreningen

 

Vi värnar om din personliga integritet som medlem eller sporadisk gäst i Svensk-Österrikiska Föreningen. Föreningen skyddar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslag. Dessa uppgifter används endast i vårt medlemsregister för att underlätta kontakten mellan oss och våra medlemmar, för att kunna till medlemmar och sporadiska gäster tillhandahålla tjänster och förmåner samt för att kunna informera om Svensk-Österrikiska Föreningens verksamhet. Du har rätt att granska informationen om dig, samt att begära att Svensk-Österrikiska Föreningen tar bort eller korrigerar informationen om dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som är medlem och i vilket syfte?

Syfte:

För att kunna hantera köp av medlemskap och för att kunna informera medlemmen om föreningens verksamhet och program, och för att kunna hantera sporadiska gästers köp av deltagande i enstaka föreningsarrangemang.

 

Kategorier av personuppgifter:

-Namn

-Kontaktuppgifter (adress. Postadress, e-post och telefonnummer)

-Betalningsinformation

 

Laglig grund:

Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi gentemot medlemmar ska kunna fullgöra vårt åtagande att hålla medlemmar väl informerade om föreningens verksamhet. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra vårt åtagande och vi tvingas neka dig medlemskap. Gentemot sporadiska gäster krävs insamlingen av personuppgifterna för att vi ska kunna genomföra konkret informationsåtgärd och/eller betalningsförfaranden.

 

Lagringsperiod:

Under medlemskapets giltighetstid och en tid på 12 månader därefter, samt för sporadiska gäster tills eventuell aktuell informationsåtgärd och/eller betalningsförfarande är avslutat. Sporadiska gäster kan även självständigt begära att föreningen lagrar personuppgifterna för eventuella inbjudan till framtida arrangemang; i detta fall lagras uppgifterna tills gästen begär att strykas från föreningens inbjudningslistor.

 

Vem är ansvarig för personuppgifterna vi samlar in?

Personuppgiftsansvarig för föreningens insamling av personuppgifter är Svensk-Österrikiska Föreningen, org.nr. 802 003 9510 med adress Box 691, 10232 Stockholm.

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina anmälningar eller köp, kan vi också komma att samla in personuppgifter i samband med dokumentation av vår verksamhet och våra evenemang. De uppgifter vi samlar in där är fotografier samt ljud- och videoupptagningar.

 

Vad har du för rättigheter i samband med personuppgifterna?

Du kan alltid begära att få tillgång till samtliga uppgifter vi har om dig.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga.

Du kan begära radering av personuppgifterna om dig.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

Viktig information om fotografi & videoupptagning vid Svensk-Österrikiska Föreningens evenemang

Svensk-Österrikiska Föreningen förbehåller sig rätten att använda fotografier eller videoupptagningar som föreningen tar vid våra evenemang och program. Föreningen förbehåller sig rätten att använda sådana fotografier/videoupptagningar i sina publikationer eller andra medier såsom t.ex. informationsfolder, broschyrer, nyhetsbrev, television, webbsidor mm.

För att skydda individuella integriteten kommer vi inte identifiera personer som syns i sådana fotografier/videoupptagningar med fullt namn eller annan information som leder till identifikation av personen, utan att vi först hämtat in respektive persons (eller dess ombuds) skriftliga tillstånd att få göra det.

 

Personer som inte vill att de bli fotograferade eller filmade vid Svensk-Österrikiska Föreningens tillställningar och evenemang bör tillkännage detta till den aktuella fotografen, föreningens representant vid evenemanget och/eller genom kontakt med Svensk-Österrikiska Föreningen, Box 6091, 10232 Stockholm, www.svensk-oesterrikiska.se, email: info@svensk-oesterrikiska.se

 

Personer eller organisationer som inte direkt representerar Svensk-Österrikiska Föreningen får inte använda, kopiera, förändra eller modifiera Svensk-Österrikiska Föreningens fotografier, logotype, grafik eller videoupptagningar utan skriftlig tillstånd genom Svensk-Österrikiska Föreningen.

 

Styrelsen

Svensk-Österrikiska Föreningen

Oktober 2018