Årsmöten / verksamhetsberättelser

Årsmöten / verksamhetsberättelserÅRSMÖTET 2020 + 2021

Årsmötet 2020 fick skjutas upp flera gånger och hålls nu tillsammans med årsmötet 2021.

DATUM:   31 mars 2021,  kl. 18.00
Mötet kan inte hållas som vanligt utan genomförs digitalt via ZOOM.
Medlemmar med rösträtt får länken via mail eller brev.


Observera att årsavgiften för 2020 skall vara betalt före årsmötet!
Med hänsyn till den nuvarande  låga föreningsaktiviteten har styrelsen beslutat att ingen avgift utgår 

för 2021 för medlem som har betalt 2020 års medlemsavgift.

Agenda årsmöte 2019


Agenda årsmöte 2018