17 jan SVERIGES RIKSDAG

Anteckna och anmäl dig!
Visning av SVERIGES RIKSDAG
endast för medlemmar av Svensk-Österrikiska Föreningen.

NÄR: 17 januari 2023 kl 16.00
VAR Sveriges Riksdag, Riksgatan 3.

Obligatorisk anmälan senast 10 januari 2023 med mail till
info@svensk-oesterrikiska.se


Begränsat deltagarantal!
Om du har fått plats får du mail tillbaka med exakta uppgifter.
Visningen sker på svenska.