WIENERBALL 2023


Balnatt i Wien  2023BALEN ÄR INSTÄLLD!


Vi är ledsna att behöva meddela att Svensk-Österrikiska Föreningens styrelse den 28 november beslutade att inställa Wienerbalen som var planerad till den 11 februari 2023. Alla som som har köpt balbiljetter kommer utan dröjsmål få biljettpriset återbetalt. Vi beklagar detta.


Orsaken till beslutet att balen inte går att genomföra i år är ekonomiska.
Vi är en idéell förening utan vinstsyfte. Allt arbete i föreningen sker oavlönat.
För att kunna genomföra ett stort evenemang som Wienerbalen krävs att kostnaderna täcks av intäkterna. Sedan många år har generösa sponsorer hjälpt till att få ekvationen att gå ihop.
Skillnaden i år var att vi drabbades av en enorm höjning av priser och avgifter. Vi tvingades därför att göra en drastiskt höjning av biljettpriserna. Antalet sålda balbiljetter minskade då med en tredjedel, jämfört med tidigare år. Det förväntade finansiella underskottet blev enormt, så att vi nu tvingas att ställa in balen.

Många blir besvikna, inte minst också vi själva. Ännu en gång har, efter avbrottet genom pandemin, det entusiastiska förberedelsearbetet varit förgäves. Vi ber om din förståelse.

Samtidigt kan vi berätta att vi snart kommer att börja undersöka hur vi i framtiden kan anordna Stockholms legendariska Wienerbal under gynnsammare former.

Med bästa hälsningar
Styrelse och balkommittée
SVENSK-ÖSTERRIKISKA FÖRENINGEN
SCHWEDISCH-ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG
Program och MenyBiljettköp/Tickets online   


Biljettpriser:

Ordinarie biljett                 3.000 SEK
Medlemsbiljett SÖF          2.800 SEK
Early bird biljett                 2.500 SEK
Early bird medlem SÖF    2.300 SEK


OBS! Early bird biljetter säljs endast fram t o m 21 november 2022

Dresscode / Klädsel

Frack (White Tie) med dekorationer

Smoking (Black Tie) eller militär högtidsdräkt

Lång aftonklänning


Regler för smittskydd + fotografering

Vi förutsätter att du följer myndigheters aktuella regler
och rekommentationer för smittskydd.
Beakta även våra regler för integritet, dataskydd

och fotografering vid föreningens evenemang:

http://svensk-oesterrikiska.se/dataskydd.htSpecialpris på Grand Hôtel för baldeltagare

+ Sponsorer/PartnersDebutanter / Polonäs (länken öppnas snart)Eventuell korrespondens kring balen sker endast via mail:
wienerbalen@svensk-oesterrikiska.seFör att kunna delta i balen gäller några regler.

Innan du köper biljetter till balen vill vi att du sätter dig in i
- Dresscode

- Fotopolicy

Genom att köpa en biljett förklarar du dig införstådd med dessa regler..