ATT BLI MEDLEM

Svensk-Österrikiska Föreningen                    Stockholm

Schwedisch-Österreichische Vereinigung                                                                             


ATT BLI MEDLEM


Svensk-Österrikiska Föreningen skall verka för att främja och fördjupa de vänskapliga  och kulturella förbindelserna

mellan Sverige och Österrike. 


Om du är intresserad och vill bli medlem mailar du oss en inträdesansökan enligt schema:

NAMN: .........................................................

ADRESS:   ..................................................

e-mail: ...........................................

telefon: ..........................................

födelseår (ej obligatorisk): .............


Betala samtidigt in medlemsavgiften (se nedan).

Medlemsavgiften är för närvarande per kalenderår:

Ordinarie medlem                          kr.150:-

Familjemedlemskap                      kr. 270:-

Stödmedlem                                  kr. 1.000:- (stödmedlems namn publiceras på webbsidan + på Facebook)

Sponsormedlem                            kr. 5.000:- (namn/logo på hemsidan, 6x/år på Facebook, på samtliga programblad och

                                                                      utskick under det aktuella året)

Medlemsavgifter betalas in till PG 25 41 35-7 eller via Swish 123 669 5266

V.g. ange på inbetalningstalongen ditt namn och att betalningen avser ny medlem!


Sponsoring av enstaka evenemang

Annonsering på föreningens Facebook

Kontakta ordföranden!