ATT BLI MEDLEM

Svensk-Österrikiska Föreningen Stockholm

Schwedisch-Österreichische Vereinigung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATT BLI MEDLEM

 

Svensk-Österrikiska Föreningen skall verka för att främja och fördjupa de vänskapliga och kulturella förbindelserna

mellan Sverige och Österrike. 

 

Om du är intresserad och vill bli medlem mailar du oss en inträdesansökan enligt schema:

NAMN: .........................................................

ADRESS: ..................................................

e-mail: ...........................................

telefon: ..........................................

födelseår (ej obligatorisk): .............

 

Betala samtidigt in medlemsavgiften (se nedan).

Medlemsavgiften är för närvarande per kalenderår:

Ordinarie medlem                         kr.150:-

Familjemedlemskap                      kr. 270:-

Stödmedlem kr. 1.000:- (stödmedlems namn publiceras på webbsidan + på Facebook)

Sponsormedlem kr. 5.000:- (namn/logo på hemsidan, 6x/år på Facebook, på samtliga programblad och

utskick under det aktuella året)

Medlemsavgifter betalas in till PG 25 41 35-7 eller via Swish 123 669 5266

V.g. ange på inbetalningstalongen ditt namn och att betalningen avser ny medlem!

 

Sponsoring av enstaka evenemang

Annonsering på föreningens Facebook

Kontakta ordföranden!