STARTSIDA

Svensk-Österrikiska Föreningen Stockholm

Schwedisch-Österreichische Vereinigung

 

Vid Svensk-Österrikiska Föreningens årsmöte den 22 mars 2018 valdes följande styrelse:

 

Wolfgang Matl, ordförande

Daniela Elmgren

Angelika Gawell

Petra Haider

Martin Hysek

Karl Neuhold

Lennart Nilsson

 

 

 

17 maj kl.18.30 Goethe-Institutet*

FILM

MUTTERTAG

KOMÖDIE. 1994. Regie: Harald Sicheritz. 94 Minuten. Ohne Untertitel.

Satire auf das Wiener Kleinbürgertum im Gemeindebau. Fast sämtliche österreichischen Kabarettisten sind dabei,

wobei jeder Darsteller mehrere Rollen spielt. Mit u.a. Alfred Dorfer, Roland Düringer, Lukas Resetarits, Eva Billisich,

Fritz Muliar… ,,I sog’s glei – i woars net!”(Opa Neugebauer)

 

 

26 maj

UTSTÄLLNING kl. 14.00 Prins Eugens Waldemarsudde

Sigrid Hjertén – en mästerlig kolorist

 

Svensk-Österrikiska Föreningens vårutflykt går till Waldemarsudde, där vi får en guidad visning

av den aktuella Sigrid-Hjertén-utställningen. Begränsat deltagarantal! Anmälan senast 22 maj.

100 kr för medlem. 130 kr för medföljande icke-medlem. Vi träffas kl. 13.45 i entrén.

 

På Prins Eugens Waldemarsudde finns även en trevlig liten restaurang, Prinsens kök,

och vid gångstigen till museet ligger Café Ektorpet med våfflor, ett urval lunchrätter, smörgåsar och bakverk med kaffe eller te.

 

Sigrid Hjertén (1885-1948) är en av det svenska avantgardets frontgestalter. Hon var i sin ungdom elev till Henri Matisse i Paris

där hon även tog starka intryck av Paul Cézannes måleri. I samtiden både hyllades och kritiserades hon för sitt expressiva färgmåleri.

På utställningen visas ett stort antal av Sigrid Hjerténs verk från 1910-talet fram till det publika och kritikerrosade genombrottet

på 1930-talet då några av hennes mest fängslande och färgintensiva verk tillkom. Parallellt visas även ett antal målningar

av hennes make Isaac Grünewald och av sonen Iván Grünewald.

 

OBS ANMÄLAN BRÅDSKAR !!!

28 september 18.00 Kulturhuset Stadsteatern Lilla Scenen

Kulturell höstupptakt med dubbel Österrike-anknytning

Robert Fux i ”NED MED VAPNEN!”

Nyskriven monolog av Stina Oscarsson,

efter Bertha von Suttners fredsroman

DIE WAFFEN NIEDER!

 

OBS! ANMÄL DIG SNARAST!

Svensk-Österrikiska Föreningen har kunnat reservera ett begränsat antal biljetter à 250 kr. För att kunna delta måste du lämna bindande anmälan senast 24 maj !

Maila till: info@svensk-oesterrikiska.se

Inbetalning: Swish 123 6695 266 eller Plusgiro 25 41 35-7

Efter hans fenomenala sucéer (”…monologernas mästare”; DN) med Virginia Woolfs ORLANDO

och i rollen som Herbert Tingsten i ”Ansvaret är vårt” tar sig den svensk-österrikiske skådespelaren Robert Fux an figuren Marta,

Bertha von Suttners pacifistiska hjältinna i en nyskriven monolog av Stina Oscarson, i regi av Nora Nilsson.

Österrikiska Bertha v.Suttner själv fick Nobels fredspris år 1905.

 

Såhär skriver Robert Fux :”Ned med vapnen!” är en radikal roman om brinnande kärlek, iskalla mansideal och kriget som lönsam ekonomisk maskin. Om nationalismen och kapprustningen sedd genom generaldottern Martha Althaus ögon. Om drömmarna, motståndet. Kampen! En bok som väckte stor uppståndelse när den gavs ut, förbjöds, älskades, lästes världen över, brändes på bål i Nazityskland. . Som inte satts upp i Sverige tidigare men som verkligen behövs mer än någonsin. Vi låter den bita sig fast i vår solkiga, vapenskramlande samtid utan att tveka en sekund.

 

Till samtliga evenemang behövs anmälan.

Vid begränsat deltagarantal går föreningens medlemmar före.

Maila anmälan till: info@svensk-oesterrikiska.se

Svarstelefon/telefonsvarare 070-261 19 92

 

Inbetalningar till föreningen PG 25 41 35-7 eller Swish 123 669 5266.

 

 

ENGAGEMANG EFTERFRÅGAS!

Som medlem I Svensk-Österrikiska Föreningen funderar du kanske ibland över

hur du själv skulle kunna bidra till föreningens målsättning att “verka för att främja och fördjupa de vänskapliga och kulturella förbindelserna mellan Sverige och Österrike”.

 

En förening verkar ju främst genom sina medlemmars engagemang.

Det finns faktiskt en rad möjligheter för dig som kan tänka dig att göra en insats, liten eller stor.

Vi har olika kommittéer som förbereder och genomför evenemang på olika områden

Vi har just nu en kulturkommitté, en festkommitté, en balkommitté och en familjekommitté.

Ta kontakt med någon i styrelsen om du har lust att vara med i en arbetsgrupp.

 

Ett särskilt stort inflytande på föreningens verksamhet kan du få genom att delta

i styrelsearbetet. Styrelsen väljs varje år på årsmötet i mars månad. Kandidater till styrelsen föreslås årsmötet av valberedningen, som du kan kontakta om du är intresserad.

 

Styrelsen:

Wolfgang MATL, ordförande

Daniela ELMGREN

Angelika GAWELL

Petra HAIDER

Martin HYSEK

Karl NEUHOLD

Lennart NILSSON, kassör

 

 

Du når oss per mail: info@svensk-oesterrikiska.se

 

Valberedningen, sammankallande:

Josefa SCHMID, josefa.schmid@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR – Ny EU-lag gäller i Sverige från den 25 maj 2018

Viktig information till samtliga medlemmar

i Svensk-Österrikiska Föreningen om hantering av personuppgifter

 

Ny EU-lag gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (förkortas GDPR, General Data Protection Regulation) och ska se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt.

 

Svensk-Österrikiska Föreningen (SÖF) behöver hantera vissa uppgifter (namn, adress, landskod, e-postadress, födelseår (=frivilligt, ej villkor), inträdesdatum, medlemskategori (exempelvis enstaka eller familjemedlem) betalningsuppgifter avseende medlemsavgifter och inträdesavgifter vid evenemang) om dig som är medlem för att administrera SÖF:s verksamhet. Vi hanterar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt berättigade intresse att debitera årsavgift, skicka ut program och medlemsinformationer samt kalla till möten som föreskrivs i föreningens stadgar.

 

Alla personuppgifter som du som befintlig medlem eller som blivande ny medlem lämnat/lämnar eller som vi erhållit i och med tecknandet/förnyelse av medlemskap innebär att du samtycker till att uppgifterna hanteras och lagras av SÖF som personuppgiftsansvarig och förvaras säkert. Adressuppgifter delas inte med andra än våra betrodda samarbetspartners för utskick av medlemsinformationer, inbetalningskort, inbjudningar och säsongsprogram. Personuppgifter delas inte med annan tredje part.

 

Du har enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi hanterar dessa. Du har också rätt att enligt Artikel 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

 

Vidare har du också rätt att, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen, begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats.

 

Vid frågor om SÖF:s hantering av personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter, vänligen kontakta föreningens ordförande eller föreningens kassör via mail: info@svensk-oesterrikiska.se

 

KONTAKT:

info@svensk-oesterrikiska.se