Svensk-Österrikiska Föreningen - en blick tillbaka     

 

Föreningens ursprung

Svensk-Österrikiska Föreningen grundades 1944.

Det var en tid, då nazismen låg tung över Europa och världen befann sig i brinnande krig.

I Sverige bodde då en ung politiker, som sedermera skulle bli ett stort namn i Österrike

som mångårig förbundskansler:  Bruno Kreisky. Han, liksom många andra österrikare

som av olika skäl inte kunde vara kvar i sitt hemland, hade fått en fristad i Sverige.

Ett stort antal stannade kvar här och fick en ny start och ett nytt liv i det nya landet.

 

       
Bruno Kreisky i Sverige  

 

Bruno Kreisky själv tänkte i sina memoarer med stor tacksamhet tillbaka på sina år i Sverige.

Här träffade han för första gången på en fungerande demokrati, som han tog stort intryck av.

Han tillämpade senare många av dessa idéer även i Österrike.

 

1944 samlade Kreisky och några andra framstående personligheter sina landsmän

och grundade den Österrikiska Föreningen i Stockholm. Föreningen hade en politisk agenda

och skulle verka för att återupprätta ett demokratiskt statsskick i Österrike.

Eftersom det vid denna tid inte fanns diplomatiska relationer mellan Sverige och Österrike,

fungerade föreningen som en informell länk till de svenska myndigheterna. Detta

underströks av att den dåvarande Stockholms stadsfullmäktiges ordförande, Carl Albert Anderson, blev föreningens hedersordförande. 

 

I föreningens informationsblad i september 1944 skrev Carl Albert Anderson:
”En hälsning och ett tack. Alla österrikare i Sverige vill jag på detta sätt
bringa min hälsning.

I denna hälsning ligger också ett tack för den hedersbevisning jag fått mottaga

genom att bliva vald till Eder förenings hedersordförande. Detta gläder mig desto mera,

som jag därigenom hoppas bli i tillfälle att i någon mån ge uttryck för det intresse jag hyser

för Edert vackra land och den sympati jag ständigt känner för Österrikes stolta

och älskvärda folk. Då jag nu hälsar föreningen och dess medlemmar, sker det i den fasta förvissningen, att den dagen är nära, då Edert land ånyo intager sin gamla ställning

i de fria nationernas krets och Edert folk, trots alla sår och lidanden, med tillförsikt möter

den framtid, som vi alla hoppas skall bli ljus och lycklig och präglas av vilja till
samarbete mellan människorna.”

 

Vid generalförsamlingen den 24 och 25 februari 1945 i HSBs lokaler på Fleminggatan

i Stockholm antogs föreningens stadgar med tal av ordföranden Bruno Kreisky och hedersordföranden Carl Albert Anderson.

 

Så småningom tog kriget slut och läget i Europa stabiliserades.

Den Österrikiska Föreningen i Sverige ändrade då sin inriktning och började arbeta

för att främja och fördjupa de vänskapliga och kulturella förbindelserna mellan

de båda länderna.

 


Svenskt statsbesök i Österrike 2007

 

Samtidigt ändrade man namnet till Svensk-Österrikiska Föreningen.

Denna sammansmältning med värdlandet ledde under årens lopp till

att föreningen numera också har ett stort antal svenska medlemmar.

 

Föreningen idag

Föreningen, som i dagsläget har drygt 500 medlemmar, ordnar en gång i månaden

(förutom på sommaren) sammankomster av olika slag med Österrike-anknytning:

Musikaliska evenemang som t.ex. operettaftnar och festkonserter, föredrag om historia,

politik, konst, litteratur; besök på museer och konstutställningar mm.

För barnen arrangerar föreningen i december månad en ”Krampusfest med St. Nikolaus”,

en österrikisk tradition, där barnen får små presenter, äter godis och sjunger julsånger.

 

Sist men inte minst inbjuder Svensk-Österrikiska Föreningen sedan 1953 till den årliga

”Balnatt i Wien”, där unga par traditionsenligt inleder balen med en festpolonäs.

Balen hålls i början av februari i Grand Hôtels Vinterträdgård och gästas av ca 500 personer,

med deltagande av företrädare för Kungliga Slottet, riksdag och regering, landshövdingar, diplomatiska kåren, mm. Klädsel är enligt gällande tradition frack (med ordnar)

och lång aftonklänning.

 

Med anledning av föreningens 50-års jubileum 1994 flyttades balen till Stadshusets

Blå Hallen. Nästan 900 gäster dansade den gången till den 50 man stora ”Wiener Opernballorchester”, som Wiens borgmästare hade skickat med anledning av jubileet.

 

Svensk-Österrikiska Föreningens kansli har under åren varit inhyst hos Österrikes Generalkonsulat, tidigare på Birger Jarlsgatan, för närvarande på Gårdsfogdevägen 6

i Bromma.

(Stockholm, maj 2008)

 

 

 >>>   Till startsidan